26 June, Iceland – Croatia
 

At 21.00 hours

Rostov Arena

Address

Rostov-on-Don, Levoberezhnaya street, 2B, index 344002