17 June, Brazil – Switzerland
 

Rostov Arena

Address

Rostov-on-Don, Levoberezhnaya street, 2B, index 344002